Kiss Géza

Kiss Géza vagyok, 38 éves, nõs és négy fiúgyermek édesapja. Szüleim hívõ keresztények, ezért már egészen kisgyerekkoromtól jártam gyülekezetbe, ott nõttem fel. A gyermekbibliakörben megismertem a Bibliából nagyon sok történetet, megtanultam sok aranymondást, tudtam, hogyan kell viselkedni a gyülekezetben, ismertem a szokásokat, részt vettem a különbözõ programok-ban - egyszóval jól kiigazodtam a gyülekezeti dolgokban.Kívülrõl nézve minden tökéletesnek tûnt körülöttem, de az egész csak külsõség volt. Nem úgy ismertem Jézus Krisztust, mint Megváltómat, csak kötelességtudásból tettem mindent, azért, hogy megfeleljek az elvárásoknak.

A változás 16 éves koromban történt, amikor egy igeszolgálat alatt rá kellett jönnöm, hogy bûnös vagyok. Megismerhettem az Úr Jézust úgy, mint aki meghalt az én bûneimért is, és meg akar bocsátani nekem, aki meg akarja változtatni az életemet, boldogságot akar adni a mostani sablonos élet helyett, és aki nagyon szeret engem. Mikor mindezt elhittem és kértem, hogy bocsásson meg, akkor egy nagy boldogság töltött el és éreztem, hogy helyreállt az a kapcsolat Isten és köztem, amire már olyan rég vágytam. Ez már régen volt, de nem bántam meg, sõt örülök, hogy mindez fiatal koromban megtörtént, mert azóta már sok jó dolgot éltem át az Õ vezetésével. Isten adott nekem egy csodálatos feleséget, akivel 15 éve nagyon boldogan élünk, és három fiúgyermeket, akiket igyekszünk legjobb tudásunk szerint Isten szeretetében nevelni. Az eddig eltelt idõben megtapasztalhattuk Isten áldását az életünkben, és azt is, hogy Õ soha nem hagyott el bennünket, akár könnyû, akár nehezebb napokat éltünk is át. Ebben a reményben élhetünk tovább is, azzal a boldogsággal és szeretettel, amit Õ adott nekünk. A gyülekezetben feleségemmel együtt a gyermekbibliakörben szolgálunk, és tudva, hogy a keresztény környezetben felnövõ gyermekeknek is szükségük van megtérésre, igyekszünk a gyerekeket úgy tanítani, hogy felismerjék, mindenkinek szüksége van Jézus Krisztusra. A Bibliában egy helyen (János elsõ levelében 1:8-9) azt olvassuk, hogy "Ha azt mondjuk, hogy nincsen bûnûnk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz õ: megbocsátja bûneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." (1999.)