MEGVÁLTOZOTT ÉLETEK

A "Bizonyságokhoz"

A következő részben a gyülekezet néhány tagjának életéből olvashatunk szemelvényeket, amihez általában fényképek is kapcsolódnak. Ezek a kis riportok általában az életek megváltozásáról, az Úrnak az egyes hívő ember életében végzett munkájáról szólnak. Sokszor olyan szóhasználattal, ami a keresztény közösségek sajátja, ezért a kívülálló olvasó számára idegenül hangozhatnak. Ezért egy néhány mondatban szeretnénk megvilágítani - nem részletesen kifejteni - a nem hétköznapi értelemben használt szavakat és kifejezéseket. Maga a címben használt "bizonyság" szó is egy ezekből, ami az Úr tetteiről való beszédet jelenti.

Megkeresztelkedni - bemerítkezni, alámerítkezni:

a Biblia azt mondja, hogy aki hisz és bemerítkezik az üdvözül. Ebből adódik a gyülekezetnek az a gyakorlata, hogy a már felnőtt hívőt, megtérése után a gyülekezet bibliai módon teljesen vízbe bemeríti, ahogyan tette ezt Keresztelő János, illetve tették ez a Jézus tanítványai, az apostolok is.

Megtérni, Jézust a szívembe hívni - befogadni, elfogadni Jézust mint személyes megváltómat:

Minden keresztény ember életében kell, hogy legyen egy pont, amikor egy döntést hoz, hogy életét az Úrnak adja, bûneit megbánja és kéri annak a bocsánatát. Ezt a döntési pontot értjük ezek alatt a kifejezések alatt.

 

Dicsőítés:

Általában a gyülekezeti istentiszteletnek az a része, ahol a gyülekezet együtt énekelve, hangszeres kísérettel dicséri az Urat.

Evangélizáció:

Olyan istentiszteleti alkalom, vagy akár azok sorozata, ahol a még nem hívő, az Úr mellett még nem döntött embereket célozza meg az Ige hirdetésével a gyülekezet..

 

 
"...egy budapesti lelkész szolgálata után arról kezdtem el gondolkodni, hogy miért ilyen nehéz az életem, és miért kell sokszor szenvednem? Egy hang szólalt meg bennem, és adta meg a választ: „Hogy közelebb juss Istenhez!"..."
"Mikor mindezt elhittem és kértem, hogy bocsásson meg, akkor egy nagy boldogság töltött el és éreztem, hogy helyreállt az a kapcsolat Isten és köztem, amire már olyan rég vágytam."

Kocska Orsolya

"De nem elvont, a valóságtól távoli dolgokról szeretnék beszélni, csak egyszerûen arról, hogy mit jelent a hitem a hétköznapokban. Mivel nyitott szemmel járok a világban lépten-nyomon megfigyelhetem, hogyan élnek a fiatalok."

"Ezekben a nehéz helyzetekben nem a keresztény neveltetésem hozott megoldást számomra, hanem az Úr Jézusba vetett hitem."

Ádámkó Lajos
"Miután kereszténnyé lettem próbáltam az értelmemen (jóhiszemûen) er őszakot venni, és a már korábban megismert bibliai történeteket (amelyekben Jézus halottat támaszt fel, és különböz ő betegségeket gyógyít meg - tevékenységének ez az egyik központi része), olyan tudósításoknak tekinteni amelyek a mondavilág részét képezik és nem a keresztény hit ma is megélhet ő alapköveihez tartoznak. Egyszerûen nem tudtam elhinni."
"Az ÓKÜ-nél dolgoztam darukormányosként és nagyon nehéz körülmények között neveltem gyermekeimet, hisz teljesen semmi nélkül indultam. Sok kudarccal és buktatóval kellett megküzdenem egyedül."
"Az emberek nagy többsége törekszik valamire. Sokan szeretnék megvalósítani álmaikat, önmagukat. Vannak akik jó képességûek, rendkívüli adottságokkal rendelkeznek. Vannak akiknek jó pártfogóik, ismer őseik akadnak."
"1986-ban a férjem, akit mindennél jobban szerettem, tízévi házasság után bejelentette, hogy van valakije, akit nem akar elhagyni, de szeret engem is, meg a gyerekeit is és velünk akar maradni."
"Mindennel el voltam halmozva, ami egy fiatal életviteléhez szükséges volt, a szórakozás, baráti kör, szép ruhák, jó munkahely. Ennek ellenére tudtam, hogy valami hiányzik az életemb ől."
"Ahogy növekedtem, egyre terhesebbé vált a gyülekezetbe járás és amikor középiskolába egy másik városba kerültem, úgy határoztam, hogy nem megyek többször."
"1996-ban hallottam a reiki er őr ől, mint egyetemes "isteni" er őr ől, melyr ől azt mondják, hogy a rákos betegeket is meggyógyítja. Jelentkeztem egy tanfolyamra, amit okleveles nemzetközi természetgyógyászként végeztem el. Örültem, hogy másoknak gyógyulást hozhatok. Azt hittem, hogy ez a szeretet energiája, ami Istent ől ered."

Jene András
"A gyülezetben egy "szeret ő nagy családdal" találkoztam, akik nyugalmat és békességet árasztottak."

Berki Bertalan
"Akkor nagy öröm töltött el, megkönnyebbültem, sírtam és nevettem egyszerre. Örömömben lábujjhegyen ugrándoztam, nehogy felébresszem a szüleimet, akik a szomszéd szobában aludtak. Olyan jól esett a sírás. Azel őtt nem sírtam én soha, nagyon kemény gyerek voltam."

Nyeste Zoltán
"A gyülekezeti élet és szertartás, teljesen megszokott volt számomra, és kamaszkoromra már egyáltalán nem tudott lekötni, unalmassá vált."
"Már korábban probléma volt az egészségemmel, kivizsgáltak, és közölték velem Miskolcon a CT-vizsgálat után, hogy agydaganatom van, amit meg kell mûteni."
"A háború ideje alatt is sokszor megtapasztaltam, hogy Isten meghallgatja az imáinkat és meg őrzi az övéit a nagy veszedelmek közt."
"Az én odafigyelésem pedig egyre fokozódott, hátha megláthatnám Istent, de ez nem jött össze."
"Ahogy felületesen elolvastam az Ószövetséget, a kalandos történeteket, úgy gondoltam, hogy biztosan elhagyott bennünket a Teremt ő, azért van olyan sok bajunk. Így még nagyobb lett bennem a káosz."
"Egy évvel ezután a fiam, odajött hozzám, és mesélt nekem a gyülekezetr ől, ahová akkor ő már eljárt, hogy ott az emberek mennyire mások. Éppen tévéztem, és idegesen elzavartam, hogy hagyjon engem békén. Mondtam neki, ha akar, továbbra is járjon, de engem ne zavarjon ezzel."